Home
Bestuur
Doelstellingen
Technieklokaal
Nieuws
Foto's
Sponsoren
Jan Tangelder Gorus

Stichting Technieklokaal Skills

1. De stichting heeft ten doel

a. het bevorderen en de instandhouding van het techniekonderwijs aan leerlingen van alle in de gemeente Winterswijk gevestigde basisscholen.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het geven van praktische lessen in alle technische richtingen;

b. de lessen te baseren op de door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs;

c. het geven van gastlessen door technisch geschoolde en voor dit doel geïnstrueerde vakmensen uit het bedrijfsleven;

d. het organiseren van bedrijfsbezoeken voor hogere groepen;

e. het overdragen van theoretisch-technische kennis;

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.