Het leukste leslokaal!
Home.

Bestuur.

Doelstellingen.

Technieklokaal.

Nieuws.

Foto's.

Sponsoren.

Jan Tangelder Gorus.

Nieuws:

 

Maart 2012:

 

SNS en Vereniging tot Nut van het Algemeen steunen Technieklokaal Skills.

De SNS banken openen sinds de zomer van 2010 zogenaamde 'bankwinkels’. Dat zijn geen klassieke banken meer waar geld op te nemen of te storten valt maar waar medewerkers klanten te woord staan en helpen met bankzaken. En dat laatste heel modern door het ter plekke 'online' te doen. De relatie tussen de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen met de SNS banken is oud, en om die reden stelt de SNS bij elke opening een bedrag van Euro 500,= ter beschikking. De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen te Winterswijk heeft er voor gekozen om dit bedrag aan het Technieklokaal Skills ter beschikking te stellen vanwege het feit dat de activiteiten van Skills volledig aansluiten bij de doelstellingen van ‘t Nut, te weten ondersteuning van onderwijs in relatie tot de jeugd.

Op de foto neemt de penningmeester van het Technieklokaal Skills, dhr. J. Deunk,  de cheque ter waarde van € 500,– in ontvangst van mw. Ina van Eerden, bestuurslid van ‘t Nut in Winterswijk.

 

 

Januari 2012:

Nieuw technieklokaal

 

Met ingang van het schooljaar 2012 - 2013 zullen de technieklessen plaatsvinden in de nieuwbouw van het Gerrit Komrij College, de voormalige Scholengemeenschap de Driemark. De nieuwbouw is gevestigd op het voormalige stationsemplacement van Winterswijk op steenworpafstand van het huidige technieklokaal. Eén van de voordelen van de nieuwe locatie is dat de leerlingen niet meer de spoorlijn hoeven over te steken omdat vanaf de Stationstraat een fietserstunnel is gerealiseerd.
Voor een impressie van de nieuwbouw kijk op de website.

 

 

Oktober 2011:

Nieuwe Techniekcoördinator

 

Eind oktober zal dhr. Huub Jans-Beke zijn werkzaamheden starten als nieuwe coördinator van het technieklokaal. Huub heeft in zijn vorige werkkring leiding gegeven aan het technieklokaal in Aalten.

 

Juli 2011:

Gift Winterswijkse Bedrijfsschietbond € 1000,– voor Technieklokaal

 

Tijdens een informele bijeenkomst bij café Rooks heeft de Winterswijkse

Bedrijfsschietbond haar 60 jarig jubileum gevierd. Deze keer niet met een

uitgebreide feestelijke receptie maar met een gebaar naar de plaatselijke

gemeenschap. Zo kan men ons op een andere positieve manier leren

kennen, was het idee. De WBSB heeft in samenspraak met de aangesloten

verenigingen besloten om Skills (techniek voor de jeugd), de kinderboerderij

van Freriks en de kinderafdeling van het  SKB een donatie te overhandigen.

Hun vertegenwoordigers waren blij verrast. Een bijdrage uit onverwachte

hoek. Zulke steuntjes kunnen helpen bij dingen die wel op het wensenlijstje staan, maar waar zij niet echt aan toe komen. Dit geldt vooral in een tijd waarin de geldkraan van de overheid vaak dichtgedraaid wordt. We zullen er een goede bestemming voor vinden, was de reactie. Het bondsbestuur kan zo terugzien op een geslaagd jubileum. Het Technieklokaal zal deze gift gebruiken voor het inrichten van het nieuwe technieklokaal van Skills in de nieuwe scholengemeenschap van de Driemark.

 

December 2010:

Technieklokaal Skills adopteert Weg van de Techniek

 

www.wegvantechniek.nl is een website van het bedrijf WegvanTechniek.

WegvanTechniek heeft in samenwerking met het Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) en diverse technieklokalen en basisscholen in de Achterhoek door middel van 24 opdrachten een complete leerlijn voor techniek in het basisonderwijs ontwikkeld.

Doel van de website is dat leerlingen enthousiast worden gemaakt voor techniek op alle niveaus. Er is ruimte voor ontwerpen en er wordt geprobeerd de creativiteit van de leerlingen te stimuleren. De leerlingen zullen op deze site vooral zelf ontdekken en zich verbazen! Door iedere keer het principe van DENKEN, DOEN en EVALUEREN te gebruiken proberen we ervoor te zorgen dat theorie aan praktijk wordt gekoppeld. Daardoor zal informatie beter beklijven. Ook willen we de leerlingen duidelijk maken dat er op alle niveaus technische opleidingen zijn en dat er heel veel richtingen mogelijk zijn binnen de techniek. Hierdoor tillen wij de techniek binnen het basisonderwijs op een hoger niveau. Natuurlijk worden alle kerndoelen van techniek in het basisonderwijs afgedekt.