WAT DOET SKILLS?

Nederlandse basisscholen geven sinds 2020 allemaal het vak Wetenschap en Techniek (W&T) op de basisschool. Techniekonderwijs heeft als doel de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen en hen te stimuleren bij de ontdekking van dit uitgebreide vakgebied. 

Door het geven van W&T worden leerlingen voorbereid op de technologische samenleving van nu, waarin ook steeds meer vraag is naar technisch geschoolde mensen. Door de technieklessen bij Skills zien leerlingen in dat wetenschap, techniek en technologie terugkomen in alle facetten van hun leven. Ze doen nieuwe kennis en vaardigheden op en ontwikkelen zich op verschillende houdingsaspecten.

Ontwerpend en onderzoekend leren

Van het ouderwetse ‘techniek’, met bijvoorbeeld houtbewerking, tot interessante proefjes en moderne mogelijkheden zoals 3D-printing; voor alle disciplines heeft Skills een complete leerlijn ontwikkeld.

Daarbij ligt de focus heel duidelijk op ontwerpend en onderzoekend leren. Skills kijkt naar de bredere talentontwikkeling van kinderen. Een onderzoekende houding, dingen uitproberen, is heel belangrijk in deze tijd.

Ieder jaar brengt Skills zo’n 400 leerlingen van groep 7 en 8 van de Winterswijkse bassischolen in contact met techniek. Gemiddeld zo’n twaalf keer per leerjaar krijgen ze een dagdeel techniekles.

Zij worden tijdens de lessen begeleid en ondersteund door vrijwilligers. Ruim vijftig in getal zijn er, verdeeld over acht dagdelen, aanwezig. Zij hebben allen een grote passie voor het vak techniek en brengen hun specifieke kennis en vakkundigheid graag over op de leerlingen.

Bewerkingstechnieken

De leerlingen leren er de basisvaardigheden van de volgende zes bewerkingstechnieken: hout, metaal, elektro, bakken, modelbouw en 3D tekenen/printen.

 • Het lezen van een technische tekening en het aftekenen op het materiaal is het begin om de vaardigheden met de diverse gereedschappen uit te voeren. Zo leren de kinderen vijlen, zagen, schaven, boren, en ander technische handvaardigheden.
 • Het aansluiten van een wisselschakeling en de werking van een elektromotor of magnetisme zijn opdrachten waarbij de leerlingen hun kennis vergroten. Bovendien krijgen ze inzicht in technische vraagstukjes
 • Bij de opdrachten over duurzaamheid leren de kinderen hoeveel energie het kost om een lamp te laten branden. Daarnaast bekijken ze – door te isoleren en energiezuinige lampen en apparatuur te gebruiken – hoe je energie kunt besparen.
 •  Tijdens de baklessen maken de leerlingen met de diverse ingrediënten broodjes, een lekkere koek of appeltaart. Naast de fijne kneepjes van het bakkersvak leren ze ook recepten lezen.
 • In de les 3D tekenen worden de leerlingen op een eenvoudige manier wegwijs gemaakt in het ontwerpen van een 3D object. Ook zien ze hoe een 3D printer werkt en wat hiermee allemaal mogelijk is.

Wegwijs maken

Skills wil de leerlingen, met gebruikmaking van genoemde bewerkingstechnieken, wegwijs maken in de wondere wereld van de techniek. Zij verbreden hun kennis en leren vaardigheden aan waar ze altijd mee verder kunnen. Ze gaan onder begeleiding van de vrijwilligers aan de slag. De ervaring is dat ze geconcentreerd bezig zijn met hun opdracht. Vaak gaan ze zo op in hun bewerkingen van de materialen dat de les (te) snel voorbij is.

De resultaten zijn al snel zichtbaar, en dan doelen we niet alleen op het gemaakte werkstuk. De leerlingen ontwikkelen hiermee namelijk ook hun fijne en grove motoriek en krijgen een betere oog-hand coördinatie. Bovendien zijn ze na afloop trots op hun ontworpen creatie, hetgeen de eigenwaarde weer vergroot.

Certificaat

De opdrachten waarmee de leerlingen aan de slag gaan, geven invulling aan een aantal kerndoelen zoals die voor primair onderwijs gesteld zijn. Als bekroning op hun nijvere bezigheden worden de lessen afgesloten met het Skills-certificaat Techniek.

DOELSTELLINGEN

Stichting Technieklokaal Skills

 1. De stichting heeft ten doel:
  a. het bevorderen en de instandhouding van het techniekonderwijs aan leerlingen van alle in de gemeente Winterswijk gevestigde basisscholen;
  b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a. het geven van praktische lessen in alle technische richtingen;
  b. de lessen te baseren op de door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs;
  c. het geven van gastlessen door technisch geschoolde en voor dit doel geïnstrueerde vakmensen uit het bedrijfsleven;
  d. het organiseren van bedrijfsbezoeken voor hogere groepen.

Word vrijwilliger

bij het leukste leslokaal van Winterswijk!